Ghế lãnh đạo chân sắt mạ crome D008

Ghế giám đốc chân sắt mạ crome D008 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam.