Ghế lãnh đạo chân sắt mạ crome D006

Ghế giám đốc chân sắt mạ crome D006 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam.