Ghế lãnh đạo chân nhựa D002

Ghế giám đốc chân nhựa D002 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam.