Ghế lãnh đạo chân sắt mạ crome D020

Ghế giám đốc chân sắt mạ crome D020 được sản xuất tại Việt Nam.