Ghế lãnh đạo chân sắt mạ crome D019

Ghế giám đốc chân sắt mạ crome D019 được sản xuất tại Việt Nam.