Ghế lãnh đạo chân nhựa D005

Ghế giám đốc chân nhựa D005 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam.