Ghế lãnh đạo chân sắt mạ crome D015

Ghế giám đốc chân sắt mạ crome D015 được sản xuất tại Việt Nam.