Ghế lãnh đạo chân sắt mạ crome D004

Ghế giám đốc chân sắt mạ crome D004 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam.