Ghế lãnh đạo chân sắt mạ crome D022

Ghế giám đốc chân sắt mạ crome D022 được sản xuất tại Việt Nam.