Ghế lãnh đạo TM M1007 – 04

2.300.000 

Ghế lãnh đạo TM M1007 – 04 được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam.
Hotline: 0904999238.