HP-Ghế nhân viên 528

Ghế nhân viên HP-528 bọc vải, chân tay bằng nhựa. Ghế sử dụng bát 2 cần có thể ngả tựa được nhiều góc độ. Kích thước: MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC (mm) Rộng Sâu Cao HP-528 610 580 ÷ 1010 1040 ÷ 1165