HP- Ghế nhân viên 532

Ghế nhân viên 532 tựa nhựa, đệm mút bọc vải, có tay sắt mạ ốp nhựa Kích thước: MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC (mm) Rộng Sâu Cao 532 500 530 840 ÷ 965