HP- Ghế nhân viên GMT529

Ghế nhân viên HP-GMT529 đệm tựa nhựa mút bọc vải, không tay Kích thước: MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC (mm) Rộng Sâu Cao HP-GMT529 455 470 820 ÷ 940